Top

Bilgi GüvenliğiDURUM GIDA çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğunun sağlanması

Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesinin sağlanması

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla birlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğinin sağlanması,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, gıda üretim sektörü bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı

Taahhüt ederiz.